PETERS 076.997-00

електрическа спирала PETERS
Цени с ДДС:
на едроклиент

Препоръчителна цена

Вашата цена

Параметри Спецификация
сечение на кабел [mm²]:1,5 кв.мм
брой на навивките:27
вътрешен диаметър [mm]:30 мм
външен диаметър [mm]:66 мм
тегло [kg]:2,37 кг