AUTO KELLY DO SM620113

Масивна запалка SOLO - Petroleum 32 бр
Цени с ДДС:
на едроклиент

Препоръчителна цена

Вашата цена

За широко приложение за въглища, дърва и други горива, в камини, печки и котли.