PE 076.939-51

електрическа спирала PETERS
Цени с ДДС:
на едроклиент
Параметри Спецификация
сечение на кабел [mm²]:1 кв.мм
брой на навивките:32
вътрешен диаметър [mm]:69 мм
външен диаметър [mm]:92 мм
тегло [kg]:1,37 кг