KP 323.232

Dezinfekční gel na ruce O´may, 500 ml
Цени с ДДС:
на едроклиент
O'may - Hand Protection and Decinfection е антибактериален гел за ръце, който унищожава 99,9% от бактериите и вирусите без използване на вода с биоциден ефект след 60 секунди. Чешки производител - произведен в Чешката република издаде информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета, изменен с приложение II към Регламент (ЕО) № 830/2015 на Комисията Ефектен спектър : A, MRSA, V, M, T, B - бактерицидно, MRSA, фунгицидно, микобактерицидно, туберкулозно и вируцидно действие. Идеален е за употреба на път, след използване на обществени тоалетни или преди хранене. Използване в здравеопазването, храните, гастрономическите, козметичните, хотелиерските и уелнес услуги, селското стопанство, при пътуване.