DT 2.12281

електропроводник DT
Цени с ДДС:
на едроклиент

Препоръчителна цена

Вашата цена

Параметри Спецификация
дължина [mm]:730 мм
сечение [mm²]:1 кв.мм
тегло [g]:80 грам
DIN/ISO:DIN 72585
брой на полюсите:2 -щифтен