DT 2.12282

електропроводник DT
Цени с ДДС:
на едроклиент

Препоръчителна цена

Вашата цена

Параметри Спецификация
сечение [mm²]:1 кв.мм
тегло [g]:65 грам
дължина [mm]:630 мм
DIN/ISO:DIN 72585
брой на полюсите:2 -щифтен