DT 5.77040

токоизправител DT
Цени с ДДС:
на едроклиент

Препоръчителна цена

Вашата цена

Параметри Спецификация
тегло [g]:1081 грам
тегло [g]:985 грам
разботна дължина [m]:3,5 метър
електронапрежение [V]:24 волт
DIN/ISO:ISO 3731
параметър:Type S
брой на полюсите:7 -щифтен

Заместители

Описание на продукта

Номера