DT 5.77043

токоизправител DT
Цени с ДДС:
на едроклиент

Препоръчителна цена

Вашата цена

Параметри Спецификация
тегло [g]:2208 грам
тегло [g]:2543 грам
организационен номер:5.77043
разботна дължина [m]:3,5 метър
електронапрежение [V]:24 волт
DIN/ISO:ISO 12098
параметър:ADR
брой на полюсите:15 -щифтен

Заместители

Описание на продукта

Номера